31.10.2009

Bir sansür yasanız var, bari onu doğru dürüst uygulayın!


Bu sitede aynı fotoğrafı bir kez daha görüyorsunuz, ama boşuna değil. Çünkü bu “hak edilmiş bir görsel”!... Tıpkı Türkiye’nin dünya ifade özgürlüğü liginde “hak edilmiş bir 123.lük” alması gibi...

Bir süredir her hafta sonu yeni site engellemelerini bekler olduk. Herhelde hafta içi işlemleri toparlıyor, Cuma akşamı işten çıkarken teknik ekibin masalarına bırakıyorlar, onlar da Cumartesi sabah ilk iş toptan uygulamaya sokuyorlar... Geçen hafta sonu da www.buzcevheri.com, www.oyuncehennemi.com, www.sabote.com, www.tahribat.com , www.webincisi.com, pcgamebuy.net, hercash.net ve frpclub.itu.edu.tr sitelerinin engellendiğini öğrendik (böylelikle ilk kez bir fantezi rol yapma oyunu sitesi de engellenmiş oldu!). Nedeni Türk Telekom’un www.telekomakafamgirsin.com sitesiyle ilgili bu sitelerde bulunan içerikten rahatsız olması sonucunda yaptığı şikayet. T.C. Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2009-10-15, 2009/290 nolu kararı ile bu sitelere erişim engellenmiş.

Yine her zaman olduğu gibi mahkeme kararının gerekçesine ulaşmak için akla karayı seçmek zorunda kaldık. Neyse ki Avukat Gökhan Ahi karara ulaştı da nelerin döndüğünü anladık. Bu karar tam bir hukuksal fiyasko!

Kararı inceleyen İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Yaman Akdeniz, engellemelerden haberdar olmamızı sağlayan www.cyber-rights.org sitesinde şöyle diyor: “Hem Türk Telekom avukatları hem de kararı veren Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi uygulanması gereken mevzuat olan 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”un 9. Maddesi’ni hiçe saymıştır. Özel hukuku ilgilendiren kişisel ilişkilerde erişim engelleme yetkisi bulunmayan mahkemelerin arka arkaya erişim engelleme kararları vermeleri bir hukuk devletinde kabul edilemez. Hakaret içerdiği iddia edilen bu sitelerle ilgili erişim engelleme kararının 4721 sayılı Medeni Kanun’un kişilik haklarına saldırıyı düzenleyen 24. maddesine dayanarak ve 1086 sayılı Hukuku Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun ihtiyati tedbire ilişkin 101 ve devamı maddeleri uygulanarak verilmiştir. Genel hüküm niteliğindeki bu iki kural 5651 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce konuyu doğrudan ilgilendiren bir hüküm bulunmadığı için sıklıkla uygulanıyordu. Ne var ki, 5651 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi bu olanağı tamamen ortadan kaldırmıştır. Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak tarafında yazılan İnternet: Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır: Türkiye’de İnternet İçerik Düzenlemesi ve Sansüre İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme adlı kitapta bu konuya açıklık getirilmiştir. 9. madde, içeriğin yayından çıkarılması ve cevap hakkı konusuyla ilgilidir ve bu maddeye göre İnternet’teki belli bir içerikten dolayı kişilik haklarının ihlâl edildiğini iddia edenler, içerik sağlayıcıya, ona ulaşamamaları halinde yer sağlayıcıya, İnternet ortamından veya bizzat başvurarak, kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebilirler. 9. maddenin 1. fıkrası, hakkının ihlâl edildiğini iddia edenlerin cevap vermeyi de talep edebileceğini belirtmektedir. Buna göre kişilik haklarının ihlâl edildiğini iddia eden bireyler içerik veya yer sağlayıcılardan aynı hedef kitleye ulaşıp aynı etkiyi yapabilmesi için, ihlâle yol açan içeriğin yayınlandığı web sayfasından, bir haftaya kadar yayında kalabilecek biçimde kendi cevaplarını yayınlamalarını isteyebilirler. Bununla birlikte 8. maddeden farklı olarak 9. madde, kişilik hakları ihlâl edilen bireylere bir hukuki çözüm olarak “erişimin engellenmesini talep hakkı” sağlamamaktadır. 9. madde içinde “erişim engelleme kararı”na lafzen hiç rastlanmamaktadır ve bu da kanunu hazırlayanlar ve TBMM’nin bir hukuki çözüm yolu olarak “erişim engelleme kararları”nı kesinlikle 9. madde kapsamı dışında bıraktığını göstermektedir. Böylece mahkemeler de kişilik haklarının ihlâl edildiği durumlarda erişimi engellemek yerine yalnızca hak ihlâl eden içeriğin yayından çıkarılmasına karar verebilecektir. Bu madde göz önünde bulundurulduğunda Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı hukuka aykırıdır. Eğer Türk Telekom avukatları 9. Madde gereği uyar ve kaldır yoluna gitselerdi ve yukarıda bahsi geçen siteler uyarılsalardı o zaman içerik veya yer sağlayıcılar, yayından çıkarılması gereken içerik ile ilgili talebin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 48 saat içinde gereğini yerine getirmek zorunda kalacaklardı. Site sorumluları o aşamada bahsi geçen içeriğin hakaret içerdiğine hükmederler ise o zaman şikayet edilen içeriği yayından çıkarmak durumunda kalacaklardı. Aksi halde yayına devam edecekler ve bu süre içinde talep yerine getirilmez ya da red edilirse haklarının ihlâl edildiğini iddia eden kişi 15 gün içinde kendi ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sulh ceza mahkemesinden içeriğin yayından çıkarılmasına ve 9. maddenin 1. fıkrasına dayanarak cevap hakkını kullanmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza yargıcı bu talebi üç gün içinde duruşma yapmaksızın karara bağlayacaktır. Sulh ceza yargıcının kararına karşı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. Sulh ceza mahkemesi davacı lehine karar verirse, içerik veya yer sağlayıcılar, kendilerine tebliğinden itibaren iki gün içinde, kararın gereğini yerine getirmek zorundadırlar. Bunun aksi yönde hareket cezai kovuşturma ile sonuçlanacak ve içerik veya yer sağlayıcı olarak çalışan kişiler 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaklardır. İçerik veya yer sağlayıcının tüzel kişi olması halinde, bu fıkra hükmü yayın sorumlusu hakkında uygulanacaktır. Gerek Türk Telekom’un mahkemeye verdiği dilekçe de gerek mahkeme kararında 5651 numaralı kanunun adı bile geçmiyor. Hem Türk Telekom hem de mahkeme bu kanun ve 9. madde yokmuş gibi hareket ediyor. Bu kanun ve bu maddenin varlığı Türk Telekom’un işine gelmemiş olabilir ama mahkemenin atlamaması gereken bir durum bu. Bu madde varken bir hukuk mahkemesi nasıl erişim engelleme kararı verebiliyor? Her halükarda bu erişim engelleme kararı hukuka aykırı ve tamamen sansür amaçlıdır. Internet kullanıcılarının Türk Telekom’un ücretlendirme politikasını sert dille protesto etmeleri erişim engelleme ve sansür yoluyla ENGELLENEMEZ.”

Avukat Gökhan Ahi ve Yaman Akdeniz, bu hukuk dışı kararla ilgili yasal girişimlerde bulunacaklarını belirttiler. Girişimleri önemli. Böylece hakaret iddiasıyla yapılan bu erişim engellemelerin önü bir nebze kesilmiş olur, bir hukuki teamül oluşur. Bu engellemelerde gördüğümüz önemli bir husus da, aslında hakaret olarak görülemeyecek, ancak sert bir eleştiri olarak konumlanabilecek bir siyasal söylemin sansüre uğraması. Böylece bir eşik daha aşılmış oldu.

Ulaştırma Bakanlığı, “bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili herşey benden sorulur” saplantısıyla “Ulaştırma ve Bilişim Bakanlığı’na dönüşme hayalleri kurarken, asıl görevi telekomünikasyon sektörünün tam serbestleşmesi olan Telekomünikasyon Kurumu’nun bağımsızlığını sakatlayıp bu süreci de baltalamış oldu, Bu nedenle fiili tekeli hala sürebilen Türk Telekom’un karşı karşıya kaldığı bu sert eleştiride Bakanlığın da ciddi bir payı var. 5651 sayılı internet sansür yasası onlardan soruluyor. Şimdilerde Adalet Bakanlığı’nı da by-pass edip “Bilişim Suçları Yasası” çıkarmaya çalışıyorlar. Bu son olayda kendi hukuklarına da uymadıklarını gördük! Sansür o kadar absürdleşti ki, faaliyetine son veren Geocities bile hala sansürlenmeye devam ediliyor!

Bilgi Teknolojileri Kurumu’na dönüşen TK, TİB eliyle sansür kurulu gibi çalışmaktan fıırsat bulup serbestleşme yolunda yapması gereken görevleri yerine getirebilseydi, Türk Telekom kurumsal iletişimine önem veren bir şirket gibi davranabilecekti. Bir şirketin bu tür hukuk dışı engelleme kararları aldırması kurumsal iletişim açısından bir intihar sayılır. Çünkü, pek de kimsenin duymadığı bu eleştiri kampanyası engelleme kararları sayesinde tüm ülkeye ve dünyaya mal oldu! Şimdi ise özel bir şirket olmasına rağmen devlet malı bir tekel gibi davranıyor. Yani zaten rekabetten korkmadığı için, hem dünyanın en pahalı internetini satıyor, hem de sağa sola gözdağı veriyor.

Teşekkürler Ulaştırma Bakanlığı! Teşekkürler Bilgi Teknolojileri Kurumu! Teşekkürler Türk Telekom! Ne “adalet” ama!

17 yorum:

wincih dedi ki...

Allah Belanızı versin demekten başka bir şey yapamıyorum. Adalet mi? Evet bu ülkede adalet sadece "birilerine" yakın olana işler, az bir şey özgürlük diyenler süründürülür. Sonra da demokrasi lafı edilir. Boşversenize!.....

th4bombeR dedi ki...

hercash.net in sahibiyim sitemin neden kapandığını şimdi öğrendim ben knight online şikayet etti diye düşünürken forumumda bulunan içeriktenmiş ee şimdi tekrar diyoruz TÜRKTELEKOMAKAFAMGİRSİN!hatta Ben BOYDAN gireyim ya forum içeriği bu ben her mesajı takipmi edecem kardeşim.

Anonim dedi ki...

telekomakafamgirsin.com bir kamuoyu açıklaması yapmış isterseniz onu da yayınlayın

oktay dedi ki...

Sohbet

Sohbet siteleri

tas dedi ki...

Okey ve Sohbet Odalari okey oyna
Okey ve Sohbet Odalari ücretsiz okey oyna
Okey ve Sohbet Odalari eşli okey oyna
Okey ve Sohbet Odalari okey sohbet

Mircsohbet dedi ki...

Chat
Sohbet
Sohbet Chat Siteleri
Chat Sohbet Siteleri

Mircsohbet dedi ki...

Gabile Mobil
Gabile Mobil Chat
Gabile Mobil Sohbe

tas dedi ki...

Gabile Mobil
Gabile
Gabile Sohbet

mert dedi ki...

Gabile Giris
Gabile Chat Giris
Gabile sohbet Giris

asa dedi ki...

Gabile sohbet İnternet üstünden yalnız dostluklar kurulmuyor bunun yanında aşk yaşayanlar, izdivaç edenler ve henüz biroldukça şeklinde temas kuranlar yer alıyor.
Sohbet sitelerinin konumunu alan mobil sohbet kanalları vasıtası ile henüz basit ve süratli temas kurabiliyorsunuz.
Aşkın ne zaman ve nerede sizi bulacağını bilemezsiniz.
Günümüzde internet üstünden tanışıp izdivaç etme defa sık uygulanmaktadır.
Yıllardır arayıpta bulamadığınız doğru şahıs tek tık ötenizde sizi bekliyor olabilir.
Gerek dostlık kurma emelli lüzum aşk fakatçlı seçenek edeceğiniz sitemiz sizlere bütün bu imkanları karşılamaktadır. Gabile sohbet odalari
Aramış olduğunız Arkadaşlık Yanıbaşınızda Para ödemeden mensup olabileceğiniz mobil sohbet sitemiz nihai mertebe kolay tek kullanıma haizdir.
Sadece birkaç şahsi veri ve e-posta adresiyle üyeliğinizi bitirebilirsiniz.
Kendininizi tanıtan tek profil yaratarak dilediğiniz sohbet odasına bağlanabilirsiniz.
Binlerce kişiyi buluşturan sohbet sitemiz sizlere düzeyli tek bölge karşılamaktadır.
Düzenli olarak azaları kontrol ediyor ve söyleşi emelli olmayan üyelikleri iptal ediyoruz.

Unknown dedi ki...

Gabile Chat odalari Bunun yerine, herkesi tek sohbet odalari çatısı altında toplamak adına tek şeyler sunmak istedik.
Eskiden uzak diyarlara gidenlerden hiç haber alınamazken şimdi seçenekler çoğaldı tabi.
Dilediğin an istediğin kişiye ulaşabiliyor olsan da kendi toprağından birileriyle sohbet odalari etmek her yerde mümkün olmuyor.
İşte bu yüzden sohbet odalari odaları olarak sizlere bu hizmeti sunuyoruz.
Dilediğiniz an, istediğiniz kadar kendi ülkenizden insanlarla Gabile Chatt
Türkiye’nin en güzel bölgelerinden bir tanesi olan Batman sohbet bundan sonra sevenleriyle buluşuyor.

Unknown dedi ki...

Gay Sohbet Bu sayede konuşmanızın yoğunluğu ile yaşanan içten ortamı ilave olarak tek güzellik katmış olabilirsiniz.
Bu kolay ayrıntı vasıtası ile birbirinize olan bakış açıları tamamiyle değişecektir.
İster aktüel şarkılar çevresinden dilerseniz de geçmişte defa tanınmış olan şarkılar arasında herhangi bir adedini isteme şansınız var. Gay Sohbett
Geniş tek listeye sahip olunması isteklerinizin gerçekleşmesini sağlayacaktır.Sohbet işlek müzik ortamları yerine sanki olmazsa olmaz tek hizmettir.

Unknown dedi ki...

Cinsel mobil Sohbet ve Bursa gay mobil sohbet ortamı cinsel tercihe göre yapılan tek bölümdür.
Bu bölümün emeli, toplum doğrulusunda hor görülen, tercihlerine hürmet duyulmayan insanların tek araya gelmesine yardımcı olmaktır.
Gizli gay olan, çevreninde ki insanların raksiyonundan korkarak, bu hususta açıkça dile getiremeyen kişiler, kendileri gibi olan bireylerle rahatlıkla müzakere ve mobil sohbet edebilme imkânına sahip oluyorlar. Sohbet Cinsel
Tabi bunun meydana gelebilmesi yerine de bu sayfalara sağlamak yapmanız gerekmektedir.
Cinsel mobil sohbet ortamları genellikle belirli tek ücret karşılığında uygulanmaktadır.

mert dedi ki...

Bilhassa akıllı Sohbet Odaları mobil cihazlar üstünden uygulanan muhabbetler henüz kalifiye ve henüz güvenilir altyapılarla kullanılmaya başlanmıştır. RCS sistemi ve benzer altyapılar kullanan çevrimiçi sohbet platformları vasıtası ile son zamanlarda sohbet ücretsiz üstünden kalifiye sohbet etmek mümkündür. RCS Sohbet Odaları Servisi Huawei Kapatmaişlemini yapmanız bu sistemlerin kolaylıkla kullanılabilmesi yerine tavsiye edilmemektedir.

iptv dedi ki...

Sizlere iptv sektöründeki en güvenilir firmamizdan bahsetmek istiyoruz. Son zamanların en cok tercih edilerek kullanılan ve dilemiş olduğunuz bütün tvleri kolaylıkla sitemiz üzerinden bula bilirsiniz ve kolay kullanımı sayesinde daha keyifli bir iptv sahibi ola bilmektesinizdir. Hemde hiç bir kesinti yaşamadan keyifle izleye bilirsiniz.
Neredeyse artık bir çok kişi canlı macları bile iptv server sayesinde izlemektedirler ve bu sayede dilemiş olduğunuz mac yayınlarını , filmleri kolaylıkla iptv sayesinde izleye bilir takip ede bilmektesinizdir. Dünya genelindeki bütün herşeyi cok kolay bir şekilde takip ede bilirsiniz.
Bir birinden farkli kampanyalarımız ile birlikte en iyi şekilde iptv test hizmetlerimizden faydalana bilirsiniz. Neredeyse artık en uygun fiyat bütcelerimiz ile birlikte değerli müşterilerimize sunulmaya devam ediyor. Sizde eğerki bir iptv sahibi olmak istiyorsanız hiç durmadan sitemize giriş yaparak daha detayli bilgilere sahip ola bilirsiniz saygılarımızla

iptv server dedi ki...

Hello! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this write-up to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing! iptv , iptv server

sohbet dedi ki...

sohbet
chat
mobil sohbet
mobil chat
sohbet siteleri
sohbet odaları
chat siteleri
chat odaları