27.09.2008

Dünyanın gözüyle, sansür dereceleri...

University of Toronto, Harvard Law School, Oxford ve Cambridge gibi epeyce saygın birkaç üniversitenin desteğiyle başlatılan OpenNet Initiative (ONI) hareketi, dünyadaki ülkeleri internete uyguladıkları sansürün derecesine göre beş kategoriye ayırıyor:

1. Bariz ve apaçık sansürcü (Pervasive),
2. Azımsanmayacak derecede sansürcü (Substantial),
3. Varlığı bilinen, hissedilen derecede sansürcü (Nominal),
4. Dolaylı sansürcü (Indirect),
5. Takip altında tutan (Watchlist)

Wikipedia'daki "Internet censorship" maddesine göre, Türkiye üçüncü kategoride. ONI sitesinde de şu anda Türkiye'nin adı altı ayrı haberde geçiyor!)...

Bu arada, internet sansürü konusunda yapılmış ilk global boyuttaki araştırmanın sonuç raporu da MIT Press tarafından yayımlanmış: "Access Denied: The Practice and Policy of Global Internet Filtering" isimli bu kitabın bazı bölümlerinin pdf'leri şurada herkesin erişimine açık...

Hiç yorum yok: